اخبار

برگزاري استعلام عمومي واگذاري محل واحد فيزيوتراپي و كاردرماني به صورت اجاره بهاء ماهيانه در مركز آموزشي درماني الزهرا (س)

44

 

 

بنابرگزارش روابط عمومي مركز آموزشي درماني الزهرا (س)، متن آگهي استعلام به شرح ذيل مي باشد.

برگزاري مراسم تكريم و معارفه مدیر منابع مالی و حسابداری مركز آموزشي درماني الزهرا (س)

48

 

 

به گزارش روابط عمومي مركز آموزشي درماني الزهرا(س)، مراسم تکریم و معارفه مدیر منابع مالی و حسابداری مركز، روز دوشنبه بيست ويكم خرداد ماه، با حضور رضایت مدیر امور مالی و نادری معاون مدیریت امور مالی دانشگاه، ، دكتر رضواني مديرعامل، دكتر سهرابي معاون پشتيباني و توسعه، دكتر عباسي معاون درمان، حجت الاسلام و المسلمین سلطانیان مسئول دفتر نسیم مهر و مدیران، رؤساي ادارات، مسئولين واحدها و كاركنان مدیريت منابع مالی و حسابداری مركز برگزارگرديد.

اهدای اعضاي فرد مرگ مغزی، به سه بيمار نيازمند پيوند، فرصتي دوباره براي زندگي داد.

peyvand

 

 

به گزارش روابط عمومي مركز آموزشي درماني الزهرا (س) و به نقل از دكتر خليفه سلطاني مسئول واحد فراهم آوري اعضاي پيوندي اين مركز، «حميدرضا طالبيان» 36ساله،كه بر اثرآسيب مغزي در بيمارستان گلديس شاهين شهر، بستری و دچار مرگ مغزي شده بود، پس از اخذ رضايت از خانواده انسان دوستش به مركز آموزشي درماني الزهرا (س) منتقل و بعد از انجام مراحل قانوني و تائيد مرگ مغزي و آماده سازی در بخش مراقبت هاي ويژه(ICU )، روز پنجشنبه هفدهم خرداد ماه در اتاق عمل مركز آموزشي درماني الزهرا (س)، تحت عمل جراحي برداشت اعضاء قرار گرفت.

اهدای اعضاي فرد مرگ مغزی، به چهار بيمار نيازمند پيوند، فرصتي دوباره براي زندگي داد.

peyvand

 

 

به گزارش روابط عمومي مركز آموزشي درماني الزهرا (س) و به نقل از دكتر خليفه سلطاني مسئول واحد فراهم آوري اعضاي پيوندي اين مركز، «محمدجواد حيدري مقصود بيكي» 35ساله،كه بر اثر حادثه و آسيب مغزي در بيمارستان اميرالمومنين شهرضا، بستری و دچار مرگ مغزي شده بود، پس از اخذ رضايت از خانواده انسان دوستش به مركز آموزشي درماني الزهرا (س) منتقل و بعد از انجام مراحل قانوني و تائيد مرگ مغزي و آماده سازی در بخش مراقبت هاي ويژه(ICU )، روز پنجشنبه هفدهم خرداد ماه در اتاق عمل مركز آموزشي درماني الزهرا (س)، تحت عمل جراحي برداشت اعضاء قرار گرفت. 

اهدای اعضاي فرد مرگ مغزی، به سه بيمار نيازمند پيوند، فرصتي دوباره براي زندگي داد

peyvand

 

 

به گزارش روابط عمومي مركز آموزشي درماني الزهرا (س) و به نقل از دكتر خليفه سلطاني مسئول واحد فراهم آوري اعضاي پيوندي اين مركز، «حبيبه بياتي» 43ساله،كه بر اثر آسيب مغزي در بيمارستان شهيد منتظري  نجف آباد، بستری و دچار مرگ مغزي شده بود، پس از اخذ رضايت از خانواده انسان دوستش به مركز آموزشي درماني الزهرا (س) منتقل و بعد از انجام مراحل قانوني و تائيد مرگ مغزي و آماده سازی در بخش مراقبت هاي ويژه(ICU )، روز دوشنبه چهاردهم خرداد ماه مصادف با نوزدهم ماه مبارك رمضان در اتاق عمل مركز آموزشي درماني الزهرا (س)، تحت عمل جراحي برداشت اعضاء قرار گرفت.

زیر مجموعه ها

شما اینجا هستید: صفحه اصلی اخبار

اصفهان - بزرگراه شهید کشوری - بلوار صفه - مرکز آموزشی درمانی الزهرا(س) کدپستی: 8174675731