اخبار

بازديد رئيس دانشگاه از روند اجراي برنامه تحول نظام سلامت در مركز

25

 

 

 

بازديد رئيس دانشگاه از روند اجراي برنامه تحول نظام سلامت در مركز آموزشي درماني الزهرا (س) (21/02/1393) 

به گزارش روابط عمومي مركز آموزشي درماني الزهرا (س)، صبح روز يكشنبه 21 ارديبهشت‌ماه، دكتر اصغري رئيس دانشگاه به همراه  دکتر داوری معاون درمان دانشگاه و خبرنگار واحد خبر سيما، با حضور در واحد درآمد مرکز آموزشی درمانی الزهرا(س)، نحوه اجرای برنامه تحول نظام سلامت و ميزان رضايت مردم از اجرای اين برنامه بزرگ ملی را بررسی نمودند. در اين بازديد كه دكتر رضواني مديرعامل، دكتر گنجي معاون پشتيباني و توسعه و دكتر عابدينی مسئول واحد درآمد مركز نيز حضور داشتند، بيماران و همراهان آنها با  اظهار خرسندی ازکاهش چشمگير سهم پرداختی بيماران ، رضايت کامل خود را از اجرای برنامه تحول نظام سلامت بيان نمودند.

تجليل از كاركنان واحد مدارك پزشكي مرکز

26

 

 

 

تجليل از كاركنـان واحـد مـدارك پزشكي مرکـز آموزشـی درمـانـی الـزهـرا (س) (27/02/1393) 

به گزارش روابط عمومي مركز آموزشي درماني الزهرا (س)، به مناسبت 18 ارديبهشت روز اسناد ملي و مدارك پزشكي، دكتر حميد گنجي معاون پشتيباني و توسعه به اتفاق، مدير خدمات اداري و حرفه اي ، مدير روابط عمومي و ارتباطات مردمي و ديگر مسئولين مركز روز شنبه 27/2/93 با حضوردر واحد مدارك پزشكي، ضمن قدرداني از زحمات كاركنان اين واحد، با اهداي شيريني وكارت هديه روزمدارك پزشكي را به اين عزيزان تبريك و شادباش گفتند.

گراميداشت روز روابط عمومي و مخابرات در

26

 

 

 

گراميداشت روز روابط عمومي و مخابرات در مرکـز آموزشـی درمـانـی الـزهـرا (س) (27/02/1393) 

به گزارش روابط عمومي مركز آموزشي درماني الزهرا (س)، به مناسبت 27 ارديبهشت روز روابط عمومي و مخابرات، دكتر حميد گنجي معاون پشتيباني و توسعه به اتفاق مدير خدمات اداري و حرفه اي و ديگر مسئولين مركز روزشنبه 27/2/93 با حضوردر واحدهاي روابط عمومي و مخابرات، ضمن قدرداني از زحمات كاركنان اين واحدها، با اهداي شيريني وكارت هديه روز روابط عمومي و مخابرات را به اين عزيزان تبريك و شادباش گفتند.

گراميداشت روز مددكاري در مرکز آموزشی درمانی الزهرا(س

27

 

 

 

گراميداشت روز مددكاري در مرکز آموزشی درمانی الزهرا(س)   (27/02/1393) 

خجسته ميلاد حضرت علي (ع) و روز مددكاري ، بهانه‌اي شايسته و فرصتي ارزشمند و مغتنم است تا با ارج نهادن به خدمات همكاران محترم واحد مددكاري مركزآموزشي درماني الزهرا (س) ، گامي كوچك در راستاي قدرشناسي از آنان برداشته شود.

اهدای عضو

heart-donation

 

 

 

ايثار ماندگار خانواده شهيد دياني با اهداي اعضاي فرزند خود و نجات جان سه انسان ديگر (30/02/1393)

با هماهنگي واحد فراهم آوري اعضاي پيوندي مركز آموزشي درماني الزهرا (س) ، سه  عضو از يك بيمار مبتلا به مرگ مغزي به بيماران  نيازمند پيوند، اهدا گرديد.

زیر مجموعه ها

شما اینجا هستید: صفحه اصلی اخبار

اصفهان - بزرگراه شهید کشوری - بلوار صفه - مرکز آموزشی درمانی الزهرا(س) کدپستی: 8174675731