اخبار

اهدای عضو

heart-donation

 

 

 

 اهداي عضو اهداي زندگي (28/01/1393)

با هماهنگي واحد فراهم آوري اعضاي پيوندي مركز آموزشي درماني الزهرا (س) ، دو عضو از يك بيمار مبتلا به مرگ مغزي به بيماران  نيازمند پيوند، اهدا گرديد.

برگزاري مسابقه ويژه هفته سلامت

6

 

 

 

يكم الي هفتم ارديبهشت هفته سلامت گرامي باد

برگزاري مسابقه ويژه هفته سلامت (30/01/1393) 

 

اهدای عضو

heart-donation

 

 

 

 خانواده گنجي با اهداي اعضاي فرزند خود به 2 انسان ديگر زندگي دوباره بخشيدند (02/02/1393)

با هماهنگي واحد فراهم آوري اعضاي پيوندي مركز آموزشي درماني الزهرا (س) ، دو عضو از يك بيمار مبتلا به مرگ مغزي به بيماران  نيازمند پيوند، اهدا گرديد.

اهدای عضو

heart-donation

 

 

 

 با اهداي اعضاي جوان 32 ساله 3 انسان ديگر زندگي دوباره يافتند (31/01/1393)

با هماهنگي واحد فراهم آوري اعضاي پيوندي مركز آموزشي درماني الزهرا (س)، سه عضو از يك بيمار مبتلا به مرگ مغزي به بيماران نيازمند پيوند، اهدا گرديد.

بازنشستگي سرپرستار بخشNICU

6

 

 

 

گراميداشت مقام بازنشستگي سرپرستار بخشNICU  نوزادان مركز آموزشي درماني الزهرا (س)  (02/02/1393) 

 بنا برگزارش روابط عمومي مركز آموزشي درماني الزهرا(س)، مراسم گراميداشت مقام بازنشستگي خانم شيخ زاده سرپرستار بخشNICU  نوزادان روز يكشنبه 31 فروردين ماه در سالن جلسات دفتر رياست مركز برگزار گرديد.

زیر مجموعه ها

شما اینجا هستید: صفحه اصلی اخبار

اصفهان - بزرگراه شهید کشوری - بلوار صفه - مرکز آموزشی درمانی الزهرا(س) کدپستی: 8174675731