اخبار

برگزاري مزايده عمومي اجاره محل جهت استقرار كانكس ( ضلع شمال غربي اورژانس ) و غرفه فروش مواد غذايي (ضلع جنوبي ) در مركز آموزشي درماني الزهرا (س)

50

 

 

به گزارش روابط عمومي مركز آموزشي درماني الزهرا (س)، متن آگهي مزايده به شرح ذيل مي باشد.

برگزاري استعلام عمومي واگذاري محل واحد فيزيوتراپي و كاردرماني به صورت اجاره بهاء ماهيانه در مركز آموزشي درماني الزهرا (س)

44

 

 

بنابرگزارش روابط عمومي مركز آموزشي درماني الزهرا (س)، متن آگهي استعلام به شرح ذيل مي باشد.

برگزاري مزايده عمومي اجاره محل جهت استقرار كانكس ( ضلع شمال غربي اورژانس ) و غرفه فروش مواد غذايي (ضلع جنوبي ) در مركز آموزشي درماني الزهرا (س)

44

 

 

به گزارش روابط عمومي مركز آموزشي درماني الزهرا (س)، متن آگهي مزايده به شرح ذيل مي باشد.

برگزاري مراسم تكريم و معارفه مدیر منابع مالی و حسابداری مركز آموزشي درماني الزهرا (س)

48

 

 

به گزارش روابط عمومي مركز آموزشي درماني الزهرا(س)، مراسم تکریم و معارفه مدیر منابع مالی و حسابداری مركز، روز دوشنبه بيست ويكم خرداد ماه، با حضور رضایت مدیر امور مالی و نادری معاون مدیریت امور مالی دانشگاه، ، دكتر رضواني مديرعامل، دكتر سهرابي معاون پشتيباني و توسعه، دكتر عباسي معاون درمان، حجت الاسلام و المسلمین سلطانیان مسئول دفتر نسیم مهر و مدیران، رؤساي ادارات، مسئولين واحدها و كاركنان مدیريت منابع مالی و حسابداری مركز برگزارگرديد.

برگزاري مراسم تكريم و معارفه رئیس اداره سیستم ها و فناوری مركز آموزشي درماني الزهرا (س)

43

 

 

به گزارش روابط عمومي مركز آموزشي درماني الزهرا(س)، روز پنجشنبه سوم خرداد ماه، مراسم تکریم و معارفه رئیس اداره سیستم ها و فناوری اين مركز، با حضور دكتر سهرابي معاون پشتيباني و توسعه، دكتر عباسي معاون درمان، حجت الاسلام و المسلمین سلطانیان مسئول دفتر نسیم مهر، مدیرخدمات آموزشی، مدير خدمات پرستاري ومراقبتی، مدير روابط عمومي و ارتباطات مردمي، مدير خدمات اداري و حرفه اي، مدیر منابع مالی و حسابداری، مدیر برنامه ریزی و ارزیابی عملکرد و جمعي از کارشناسان اداره سیستم ها و فناوری مركز برگزارگرديد.

زیر مجموعه ها

شما اینجا هستید: صفحه اصلی اخبار

اصفهان - بزرگراه شهید کشوری - بلوار صفه - مرکز آموزشی درمانی الزهرا(س) کدپستی: 8174675731