اخبار

برگزاری كلاس آموزشي اخلاق پزشکی گروه زنان و زايمان مركز آموزشي درماني الزهرا(س)

33

 

 

به گزارش روابط عمومي مركز آموزشي درماني الزهرا(س)، با توجه به مصوبه کميته اخلاق پزشکي، كلاس آموزشي اخلاق حرفه اي با حضور دكتر علامه ، دستياران و فراگيران گروه زنان و زايمان روز يكشنبه بيست و سوم ارديبهشت ماه در اين مركز برگزار شد.

برگزاري مناقصه عمومي يك مرحله اي خريد خدمات تفكيك، جمع آوري، بي خطر سازي و انتقال پسماندهاي عفوني در مركز آموزشي درماني الزهرا (س)

32

 

 

به گزارش روابط عمومي مركز آموزشي درماني الزهرا (س)، متن آگهي مناقصه به شرح ذيل مي باشد.

برگزاري مناقصه عمومي يك مرحله اي نگهداري و راهبري فضاي سبز در مركز آموزشي درماني الزهرا (س)

30

 

 

به گزارش روابط عمومي مركز آموزشي درماني الزهرا (س)، متن آگهي مناقصه به شرح ذيل مي باشد.

برگزاري مناقصه عمومي يك مرحله اي تأمين سرويس هاي اياب و ذهاب كاركنان در مركز آموزشي درماني الزهرا (س)

31

 

 

به گزارش روابط عمومي مركز آموزشي درماني الزهرا (س)، متن آگهي مناقصه به شرح ذيل مي باشد.

برگزاری مناقصه عمومی دو مرحله ای خرید تجهیزات صنعتی آشپزخانه در مرکز آموزشی درمانی الزهرا(س)

28

 

به گزارش روابط عمومي مركز آموزشي درماني الزهرا (س)، متن آگهي مناقصه به شرح ذيل مي باشد.

زیر مجموعه ها

شما اینجا هستید: صفحه اصلی اخبار

اصفهان - بزرگراه شهید کشوری - بلوار صفه - مرکز آموزشی درمانی الزهرا(س) کدپستی: 8174675731