اخبار

برگزاري مناقصه عمومي يك مرحله اي تأمين سرويس هاي اياب و ذهاب كاركنان در مركز آموزشي درماني الزهرا (س)

31

 

 

به گزارش روابط عمومي مركز آموزشي درماني الزهرا (س)، متن آگهي مناقصه به شرح ذيل مي باشد.

برگزاري مناقصه عمومي يك مرحله اي نگهداري و راهبري فضاي سبز در مركز آموزشي درماني الزهرا (س)

30

 

 

به گزارش روابط عمومي مركز آموزشي درماني الزهرا (س)، متن آگهي مناقصه به شرح ذيل مي باشد.

برگزاری مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید سردخانه ها و یخچال های آشپزخانه در مرکز آموزشی درمانی الزهرا(س)

28

 

به گزارش روابط عمومي مركز آموزشي درماني الزهرا (س)، متن آگهي مناقصه به شرح ذيل مي باشد..

برگزاری مناقصه عمومی دو مرحله ای خرید تجهیزات صنعتی آشپزخانه در مرکز آموزشی درمانی الزهرا(س)

28

 

به گزارش روابط عمومي مركز آموزشي درماني الزهرا (س)، متن آگهي مناقصه به شرح ذيل مي باشد.

برگزاري مناقصه عمومي يك مرحله اي خريد خدمات پليس(مأموران شاغل در نيروي انتظامي) در مركز آموزشي درماني الزهرا (س)

27

 

 

به گزارش روابط عمومي مركز آموزشي درماني الزهرا (س)، متن آگهي مناقصه به شرح ذيل مي باشد..

زیر مجموعه ها

شما اینجا هستید: صفحه اصلی اخبار

اصفهان - بزرگراه شهید کشوری - بلوار صفه - مرکز آموزشی درمانی الزهرا(س) کدپستی: 8174675731