اخبار

آگهي مناقصه عمومي دو مرحله اي خريد تجهيزات مصرفي بيهوشي

66

 

 

آگهي مناقصه عمومي دو مرحله اي خريد پگ جراحي

65

 

 

 

برگزاري مزايده عمومي اجاره محل كافي شاپ و فست فود در مركز آموزشي درماني الزهرا (س)

63

 

 

به گزارش روابط عمومي مركز آموزشي درماني الزهرا (س)، متن آگهي مزايده به شرح ذيل مي باشد.

برگزاري استعلام عمومي اجاره محل مهدكودك در مركز آموزشي درماني الزهرا (س)

64

 

 

بنابرگزارش روابط عمومي مركز آموزشي درماني الزهرا (س)، متن آگهي استعلام به شرح ذيل مي باشد.

برگزاري استعلام عمومي اجاره محل تاكسي تلفني در مركز آموزشي درماني الزهرا (س)

62

 

 

بنابرگزارش روابط عمومي مركز آموزشي درماني الزهرا (س)، متن آگهي استعلام به شرح ذيل مي باشد.

زیر مجموعه ها

شما اینجا هستید: صفحه اصلی اخبار

اصفهان - بزرگراه شهید کشوری - بلوار صفه - مرکز آموزشی درمانی الزهرا(س) کدپستی: 8174675731