اخبار

آگهي مناقصه عمومي دو مرحله اي خريد تجهيزات پزشكي مصرفي بيمار

68

 

 

آگهي تجديد مناقصه عمومي يك مرحله اي خريد گازهاي طبي

67

 

 

آگهي مناقصه عمومي دو مرحله اي خريد پگ جراحي

65

 

 

 

آگهي مناقصه عمومي دو مرحله اي خريد تجهيزات مصرفي بيهوشي

66

 

 

برگزاري استعلام عمومي اجاره محل مهدكودك در مركز آموزشي درماني الزهرا (س)

64

 

 

بنابرگزارش روابط عمومي مركز آموزشي درماني الزهرا (س)، متن آگهي استعلام به شرح ذيل مي باشد.

زیر مجموعه ها

شما اینجا هستید: صفحه اصلی اخبار

اصفهان - بزرگراه شهید کشوری - بلوار صفه - مرکز آموزشی درمانی الزهرا(س) کدپستی: 8174675731