مرکز آموزشی درمانی الزهراء(س)

heart-donation

 

 

 

 اهداي عضو اهداي زندگي (28/01/1393)

با هماهنگي واحد فراهم آوري اعضاي پيوندي مركز آموزشي درماني الزهرا (س) ، دو عضو از يك بيمار مبتلا به مرگ مغزي به بيماران  نيازمند پيوند، اهدا گرديد. بنابر گزارش روابط عمومي مركز آموزشي درماني الزهرا (س) و به نقل از خانم دكتر خليفه سلطاني مسئول واحد فراهم آوري اعضاي پيوندي  اين مركز،  خانم صنم حيدري 50 ساله كه در اثر ضايعه مغزي دچار مرگ مغزي شده بود، پس از اخذ رضايت از خانواده انسان دوستش و انجام مراحل مربوط به تائيد مرگ مغزي ، از بيمارستان امام خميني (ره) فلاورجان به مركز آموزشي درماني الزهرا (س) منتقل و صبح  روزچهارشنبه 27 فروردين ماه تحت عمل جراحي برداشت اعضاء قرار گرفت.بنابراين گزارش، دو كليه متوفي به بيماران نيازمند پيوند شد