مرکز آموزشی درمانی الزهراء(س)

heart-donation

 

 

 

 با اهداي اعضاي جوان 32 ساله 3 انسان ديگر زندگي دوباره يافتند (31/01/1393)

با هماهنگي واحد فراهم آوري اعضاي پيوندي مركز آموزشي درماني الزهرا (س)، سه عضو از يك بيمار مبتلا به مرگ مغزي به بيماران نيازمند پيوند، اهدا گرديد. بنابر گزارش روابط عمومي مركز آموزشي درماني الزهرا (س) و به نقل از خانم دكتر خليفه سلطاني  مسئول واحد فراهم آوري اعضاي پيوندي  اين مركز، صغري جودكي جوان 32ساله اي كه در اثر سانحه تصادف  دچار مرگ مغزي شده بود، پس از اخذ رضايت از خانواده انسان دوستش از مركز آموزشي درماني شهيد منتظري نجف آباد به مركز آموزشي درماني الزهرا (س) منتقل شد و با انجام مراحل مربوط به تائيد مرگ مغزي صبح  روز پنجشنبه28 فروردين ماه تحت عمل جراحي برداشت اعضاء قرار گرفت. بنابراين گزارش، كبد و دو كليه نامبرده به بيماران نيازمند پيوند شد