مرکز آموزشی درمانی الزهراء(س)

heart-donation

 

 

 

 خانواده گنجي با اهداي اعضاي فرزند خود به 2 انسان ديگر زندگي دوباره بخشيدند (02/02/1393)

با هماهنگي واحد فراهم آوري اعضاي پيوندي مركز آموزشي درماني الزهرا (س) ، دو عضو از يك بيمار مبتلا به مرگ مغزي به بيماران  نيازمند پيوند، اهدا گرديد.

  بنابر گزارش روابط عمومي مركز آموزشي درماني الزهرا (س) و به نقل از خانم دكتر خليفه سلطاني مسئول واحد فراهم آوري اعضاي پيوندي  اين مركز،  خليل گنجي21 ساله كه دراثر حادثه دچار مرگ مغزي شده بود، پس از اخذ رضايت از خانواده انسان دوستش و انجام مراحل مربوط به تائيد مرگ مغزي ، روزيكشنبه 31 فروردين ماه، توسط تيم اعزامي از مركز آموزشي درماني الزهرا(س) در يكي از بيمارستان هاي شهركرد مورد عمل جراحي برداشت اعضا قرار گرفت. بنابراين گزارش، يك كليه اين جوان در مركز آموزشي درماني الزهرا(س)  و كليه ديگر وي در مركز آموزشي درماني نور و حضرت علي اصغر(ع)  به دو بيمار نيازمند پيوند شد.