مرکز آموزشی درمانی الزهراء(س)

33

 

 

  

قدرداني مديرعامل  مركز آموزشي درماني الزهرا(س) از رشادت و ايثارگري جانبازان سرافراز (13/03/1393)

خجسته ميلاد حضرت ابوالفضل العباس (ع) و روز جانباز ، بهانه‌اي شايسته و فرصتي ارزشمند و مغتنم است تا با ارج نهادن به خدمات همكاران محترم جانباز مركزآموزشي درماني الزهرا (س) ، گامي كوچك در راستاي قدرشناسي از آنان برداشته شود. بنا بر گزارش روابط عمومي مركز به همين مناسبت، مراسمي روز دوشنبه 12 خرداد ماه با حضور دكتر رضواني مديرعامل  مركز، مدير روابط عمومي و ارتباطات مردمي، مدير خدمات اداري و حرفه اي، مدير منابع انساني و رفتاري و جمعي از جانبازان معزز مركز ،  در دفتر رياست برگزار شد. در اين مراسم دكتر رضواني از رشادت و ايثارگري جانبازان سرافراز شاغل در اين مركز قدرداني نمود. در ادامه تعدادي از همكاران جانباز پيشنهادات و انتقادات خود را مطرح كردند. شايان ذكر است مركز آموزشي درماني الزهرا (س) افتخار اشتغال  88  نفر از جانبازان گرامي را دارا مي باشد كه از كليه اين عزيزان به مناسبت روز جانباز تقدير بعمل خواهد آمد.