مرکز آموزشی درمانی الزهراء(س)

36

 

 

  

اظهار رضايت 90 درصدي مردم از اجراي طرح تحول نظام سلامت ضمن مصاحبه با خبرنگار اخبار  20:30 در مركز آموزشي درماني الزهرا (س) (17/03/1393)

به گزارش روابط عمومي مركز آموزشي درماني الزهرا (س)، دكتر يوسفي معاون توسعه مديريت و منابع دانشگاه به همراه  دکتر حسن خاني مدير روابط عمومي دانشگاه ، دكتر طلوعي قائم مقام معاون درمان دانشگاه و آقاي سلامي خبرنگار اختصاصي خبر 20:30، بعد از ظهر روز جمعه 16 خرداد‌ماه با حضور در اورژانس ،بخش هاي بستري و واحدهاي مختلف مرکز آموزشی درمانی الزهرا(س)، ضمن مصاحبه با مراجعه كنندگان ، ميزان رضايت مردم از اجرای برنامه تحول نظام سلامت را مورد بررسی قرار دادند. در اين بازديد كه دكتر رضواني مديرعامل مركز نيز حضور داشت،90 درصد از  مصاحبه شوندگان با  اظهار خرسندی ازکاهش چشمگير سهم پرداختی بيماران و بهبود كيفيت خدمات درماني در بيمارستان ، رضايت کامل خود از اجرای برنامه تحول نظام سلامت را ابراز نمودند.