مرکز آموزشی درمانی الزهراء(س)

36

 

 

  

برگزاري جلسه انجمن خيريه امداد و درمان حضرت زهرا (س) در مركز آموزشي درماني الزهرا (س) (25/03/1393)

بنا بر گزارش روابط عمومي مركز آموزشي درماني الزهرا (س)، جلسه انجمن خيريه امداد و درمان حضرت زهرا (س)، روز يكشنبه 25 خرداد ماه ساعت 6:30 صبح درسالن جلسات دفتر رياست مركز برگزار شد. در اين جلسه كه با حضور مدير عامل، معاون پشتيباني و توسعه ،مدير خدمات پرستاري، مدير روابط عمومي و ارتباطات مردمي، مسئول واحد مددكاري و اعضاي خيريه امداد و درمان  حضرت زهرا(س) برگزار شد، دكتر رضواني مدير عامل مركز ضمن تشكر از همكاري خيرين عرصه سلامت، گزارشي از روند اجراي طرح تحول نظام سلامت و افزايش رضايتمندي بيماران و همراهان ارائه نمود. در ادامه دكترگنجي معاون پشتيباني و توسعه مركز خواستار مشاركت خيرين در احداث ساختمان درمانگاه شد و مقرر گرديد اقدامات لازم جهت هماهنگي با دانشگاه و كسب مجوزهاي لازم در اين خصوص  انجام پذيرد.