مرکز آموزشی درمانی الزهراء(س)

heart-donation

 

 

 

اهداي عضو اهداي زندگي  (08/04/1393)

خانواده نديمي با اهداي اعضاي فرزند خود به دو انسان ديگر زندگي بخشيدند با هماهنگي واحد فراهم آوري اعضاي پيوندي مركز آموزشي درماني الزهرا (س) دو عضو از يك بيمار مبتلا به مرگ مغزي به بيماران  نيازمند پيوند، اهدا گرديد.

بنابرگزارش روابط عمومي مركز آموزشي درماني الزهرا (س) و به نقل از خانم دكتر خليفه سلطاني مسئول واحد فراهم آوري اعضاي پيوندي  اين مركز، جواد نديمي20 ساله كه در اثر ضايعه مغزي دچار مرگ مغزي شده بود، پس از اخذ رضايت از خانواده انسان دوستش و انجام مراحل مربوط به تائيد مرگ مغزي ، روز  پنجشنبه 5 تيرماه  در يكي از بيمارستان هاي شهركرد تحت عمل جراحي برداشت اعضاء قرار گرفت. بنابراين گزارش،دو كليه وي در مركز آموزشي درماني نور و حضرت علي اصغر(ع) به  بيماران نيازمند پيوند گرديد.