63

 

 

 

 به گزارش روابط عمومي مركز آموزشي درماني الزهرا (س)، صبح روز يكشنبه 19 مرداد ماه 93 طي مراسمي با حضور دكتر حيدري زاده

رئيس اداره سلامت نوزادان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، اولين تيم احياء نوزاد نظام مند كشور در مركز آموزشي درماني الزهرا(س) شروع به فعاليت نمود.

در اين مراسم كه دكتر داوري معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، دكتر رضواني مديرعامل ودكتر گنجي معاون پشتيباني و توسعه مركز، جمعي از متخصصين نوزادان و اعضاي  تيم احياء نوزاد حضور داشتند خانم دكتر بديعي مدير گروه نوزادان دانشگاه، دكتر آرمانيان دبير كميته احياء نوزاد مركز و خانم جوانمردي كارشناس اداره سلامت معاونت درمان، مراحل تشكيل تيم احياء نوزاد را تشريح نمودند. در ادامه دكتر داوري معاون درمان دانشگاه ضمن تقدير و تشكر از اهتمام اساتيد، مسئولين و كاركنان اين مركز در جهت تشكيل و آغاز به كار اولين تيم احياء نوزاد نظام مند كشور حمايت خود را از اين اقدام ارزشمند اعلام كرد. سپس دكتر حيدري زاده رئيس اداره سلامت نوزادان وزارت متبوع، بر رعايت اصول علمي و آموزش هاي لازم به اساتيد، مسئولين و اعضاي تيم احياء نوزاد و آمادگي لازم جهت عملكرد مطلوب در اين زمينه تأكيد نمود و در پايان از افرادي كه در تشكيل و آغاز به كار اين تيم فعاليت داشتند تقدير گرديد.

 

 

 

شما اینجا هستید: صفحه اصلی اخبار شروع به كار اولين تيم احياء نوزاد نظام مند كشور در مركز آموزشي درماني الزهرا(س) (20/05/1393)

اصفهان - بزرگراه شهید کشوری - بلوار صفه - مرکز آموزشی درمانی الزهرا(س) کدپستی: 8174675731