مرکز آموزشی درمانی الزهراء(س)

اخبار

بازديد معاون سازمان برنامه و بودجه كشور از مركز آموزشي درماني الزهرا(س)

دكتر حميد پوراصغري معاون امور علمي، فرهنگي و اجتماعي سازمان برنامه و بودجه كشور و هيأت همراه از مركز آموزشي درماني الزهرا(س) بازدید کردند.

 

 

برگزاري مراسم تكريم و معارفه مدیر درمان مركز آموزشي درماني الزهرا (س)

مراسم تكريم رئيس بخشهاي مراقبت هاي ويژه و معرفي مدير درمان، برگزار شد.

 

 

تجلیل رئیس دانشگاه از پرستاران مركز آموزشي درماني الزهرا(س)

دکتر طاهره چنگیز رئیس و دکتر بهروز کلیدری معاون درمان دانشگاه از پرستاران مركز آموزشي درماني الزهرا(س) تجلیل کردند.

 

 

تقدیر هیئت مدیره نظام پرستاری استان اصفهان از پرستاران مركز آموزشي درماني الزهرا(س)

اعضای هیئت مدیره نظام پرستاری استان اصفهان از پرستاران مركز آموزشي درماني الزهرا(س) تقدیر کردند.

 

 

گراميداشت روز پرستار در مركز آموزشي درماني الزهرا(س)

در خجسته ميلاد حضرت زينب (س) و روز پرستار، از مدافعان سلامت در مركز آموزشي درماني الزهرا(س) تجليل شد.

 

 

زیر مجموعه ها