مرکز آموزشی درمانی الزهراء(س)

اخبار

گرامیداشت روز ملّي حمل و نقل در مركز آموزشي درماني الزهرا (س)

به مناسبت 26 آذرماه، روز ملّي حمل و نقل از كاركنان شاغل در واحد نقليه مركزآموزشي درماني الزهرا (س) تقدير شد.

 

 

ارزيابي اعتباربخشي جامع مركزآموزشي درماني الزهرا(س)

ارزيابي اعتباربخشي جامع مركز آموزشي درماني الزهرا(س) توسط نمایندگان وزارت متبوع انجام شد.

 

 

گراميداشت روز كتابدار و هفته كتاب و كتاب خواني در مركز آموزشي درماني الزهرا (س)

به مناسبت 24 آبان ماه روز كتاب، كتابخواني و كتابدار از كتابداران كتابخانه مركزآموزشي درماني الزهرا (س) تقدير شد.

 

برگزاری مراسم وداع با نخستین شهید مدافع سلامت مرکز آموزشی درمانی الزهرا(س)

ارحام مردانی از کارکنان واحد تأسیسات مرکز آموزشی درمانی الزهرا(س)، به خیل شهدای مدافع سلامت پیوست.

 

گراميداشت روز راديولوژي در مركز آموزشي درماني الزهرا (س)

به مناسبت هفدهم آبان ماه، روز جهاني راديولوژي از كاركنان واحدهای راديولوژي، سونوگرافی و MRI تجليل شد.

 

زیر مجموعه ها