برگزاري 2 مناقصه خرید کیف بیمار و خرید پلاستیک (کیسه زباله و نایلکس) در مركز آموزشي درماني الزهرا (س)

22

 

 

به گزارش روابط عمومي مركز آموزشي درماني الزهرا (س)، متن آگهي اين 2 مناقصه به شرح ذيل مي باشد.

 

 

 

 

 

m22-1

 

m22-2

شما اینجا هستید: صفحه اصلی اخبار برگزاري 2 مناقصه خرید کیف بیمار و خرید پلاستیک (کیسه زباله و نایلکس) در مركز آموزشي درماني الزهرا (س)

اصفهان - بزرگراه شهید کشوری - بلوار صفه - مرکز آموزشی درمانی الزهرا(س) کدپستی: 8174675731