ارزيابي مركز آموزشي درماني الزهرا(س) بر اساس استانداردهاي اعتباربخشي نسل سوم

23

 

 

بنا برگزارش روابط عمومي، ارزيابي مركز آموزشي درماني الزهرا(س) بر اساس استانداردهاي اعتباربخشي  از روز شنبه 23  ارديبهشت ماه به مدت سه روز، توسط ارزيابان ارشد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي به سرپرستي آقاي دكتر علي عبادي انجام شد.

در مراسم افتتاحيه  كه با حضور ارزيابان اعتبار بخشي  ،مديرعامل، معاون پشتيباني و توسعه، مديران، روئساي بخش هاي باليني و رابطين اعتباربخش مركز در سالن شهيد مطهري برگزار گرديد، پس از خيرمقدم توسط دكتر رضواني  مديرعامل مركز ،دكتر گنجي  معاون پشتيباني  و توسعه، توضيحاتي راجع به عملكرد مركز در راستاي اعتبار بخشي نسل سوم ارائه نمود و در ادامه ارزيابي مركز آغاز گرديد. در اين سه روز، بخش هاي باليني، اتاق هاي عمل و واحدهاي پاراكلينيك، پشتيباني و اداري مركز بر اساس استانداردهاي اعتباربخشي بيمارستان هاي ايران مورد ارزيابي قرار گرفت. شايان ذكر است نتيجه نهايي اين ارزيابي از 23خرداد لغايت 31 تير ماه به مراكز درماني ابلاغ مي گردد.

 

DSC_0035
DSC_0020
DSC_0019
DSC_0018
DSC_0018(1)

شما اینجا هستید: صفحه اصلی اخبار ارزيابي مركز آموزشي درماني الزهرا(س) بر اساس استانداردهاي اعتباربخشي نسل سوم

اصفهان - بزرگراه شهید کشوری - بلوار صفه - مرکز آموزشی درمانی الزهرا(س) کدپستی: 8174675731