مراسم نكوداشت مقام بازنشستگي دو نفر از سوپروايزرهاي مركز آموزشي درماني الزهرا (س)

24

 

 

بنا برگزارش روابط عمومي مركز آموزشي درماني الزهرا (س)، مراسم گراميداشت  مقام بازنشستگي دو نفر از سوپروايزهاي مركز روز پنجشنبه 28 ارديبهشت ماه ، با حضور دكتر رضواني مدير عامل ، معاونين  ، مدير خدمات پرستاری ومراقبتی ، مدير روابط عمومي و جمعي از كاركنان مركز برگزار گرديد.

در اين مراسم ضمن تقدير از تلاش هاي بي شائبه آقاي عباسعلي بيگدلي و خانم مهري عبدالهي ، كه به مقام بازنشستگي نائل شده اند، به پاس سي سال خدمات صادقانه در مركز ، با اهداي لوح سپاس  از آنها تجليل شد.

 

DSC_0035(1)
DSC_0027
DSC_0019(1)
DSC_0005

شما اینجا هستید: صفحه اصلی اخبار مراسم نكوداشت مقام بازنشستگي دو نفر از سوپروايزرهاي مركز آموزشي درماني الزهرا (س)

اصفهان - بزرگراه شهید کشوری - بلوار صفه - مرکز آموزشی درمانی الزهرا(س) کدپستی: 8174675731