برگزاري جلسه «همياران درمان» در مركز آموزشي درماني الزهرا (س)

37

 

 

بنابرگزارش روابط عمومي مركز آموزشي درماني الزهرا (س)، با توجه به اجراي طرح «هميار درمان» براي اولين بار در اصفهان، توسط معاونت درمان دانشگاه علوم پزشكي اصفهان، با هدف نظارت مستمر بر بيمارستان هاي استان، كاهش خطاهاي درماني و ايمني بيشتر بيماران، جلسه اي روز چهارشنبه 21/4/96 با حضور خانم فدايي رييس گروه ارزيابي عملكرد سازمانی و خانم هاديان ناظر ارشد پزشكي اين مركز و جمعي از كارشناسان ديگر مراكز درماني بعنوان «همياران درمان»  درسالن جلسات مركز برگزار گرديد.

 

در اين جلسه، انجام بازديدهاي نظارتي بمنظور بهبود وضعيت استقرار استانداردها، اطمينان از توزيع عادلانه و افزايش دسترسي جامعه به خدمات درماني با كيفيت، تعامل بين مراكز با محوريت ايمني بيمار همراه با چك ليست هاي مربوطه و راهكارهاي اجرايي بمنظور اجراي بهتر طرح «هميار درمان»  بررسي گرديد.  شايان ذكر است بيمارستان  الزهرا(س) بعنوان يكي از بيمارستان هاي قطب اصفهان معرفي شده است.

 

DSC_0006
DSC_0005
DSC_0004

 

 

شما اینجا هستید: صفحه اصلی اخبار برگزاري جلسه «همياران درمان» در مركز آموزشي درماني الزهرا (س)

اصفهان - بزرگراه شهید کشوری - بلوار صفه - مرکز آموزشی درمانی الزهرا(س) کدپستی: 8174675731