معرفي سرپرستار بخش داخلي اعصاب مركز آموزشي درماني الزهرا (س) به عنوان مدیر خدمات پرستاری مرکز آموزشی درمانی آیت الله کاشانی

45

 

 

بنابرگزارش روابط عمومي مركز آموزشي درماني الزهرا(س)، با معرفي خانم مرضيه هزاره مقدم سرپرستار بخش داخلي اعصاب مركز آموزشي درماني الزهرا (س) به عنوان مدیر خدمات پرستاری مرکز آموزشی درمانی آیت الله کاشانی، مراسم تكريم و معارفه سرپرستار بخش داخلي اعصاب اين مركز روز شنبه چهاردهم مرداد ماه با حضور دكتر گنجي معاون پشتيباني و توسعه ، مدير روابط عمومي و ارتباطات مردمي ، مدير خدمات پرستاري و مراقبتي، مدير خدمات اداري و حرفه اي، مسئول روابط عمومي و جمعي از سرپرستان مركز برگزارگرديد.

 

در اين مراسم دكتر گنجي ضمن آرزوي سلامت و سعادت براي خانم هزاره مقدم ، با اهداي لوح تقدير از خدمات صادقانه و  زحمات بي دريغ ايشان در طول تصدي مسئوليت سرپرستاري بخش داخلي اعصاب مركز قدرداني نمود. در ادامه دكتر گنجي، براي خانم معصومه كاظمي به عنوان سرپرستار جديد اين بخش، ازخداوند متعال توفيق روز افزون مسئلت نمود.

 

DSC_0041
DSC_0025
DSC_0008
DSC_0006
DSC_0002