برگزاري مناقصه خريد و راه اندازي يك دستگاه آسانسور بيماربر جهت ساختمان غربالگري سرطان مركز آموزشي درماني الزهرا (س)

54

 

 

به گزارش روابط عمومي مركز آموزشي درماني الزهرا (س)، متن آگهي مناقصه به شرح ذيل مي باشد.

 

 

 

 

m54

 

شما اینجا هستید: صفحه اصلی اخبار برگزاري مناقصه خريد و راه اندازي يك دستگاه آسانسور بيماربر جهت ساختمان غربالگري سرطان مركز آموزشي درماني الزهرا (س)

اصفهان - بزرگراه شهید کشوری - بلوار صفه - مرکز آموزشی درمانی الزهرا(س) کدپستی: 8174675731