صعود كوهنوردان مركز آموزشي درماني الزهرا(س) به قلّه 5671 متري دماوند

60

 

 

بنا برگزارش روابط عمومي مركز آموزشي درماني الزهرا (س)، حميد كياني فرزند شهيد محمدحسن كياني از واحد تداركات و روح الله كياني از واحد تاسيسات مركز آموزشي درماني الزهرا(س) موفق به فتح قلّه 5671 متري دماوند شدند..

 

اين صعود از جبهه جنوبي دماوند انجام گرديده است.

 

11
10