مديريت روابط عمومي مركز آموزشي درماني الزهرا (س)، پيشتاز در فرهنگ سازی اهدای عضو

63

 

 

مديريت روابط عمومي مركز آموزشي درماني الزهرا (س)، اقدامات گسترده اي در راستاي تبليغات و  فرهنگ سازی اهدای عضو در سطح استان انجام داده است.

 

فرهنگ سازی در مورد اهدای اعضاي افراد مرگ مغزی، اقدامی ضروری است و باید با بهره گیری از همه ابزارهای تبلیغاتی به اشاعه آن پرداخت. هم اکنون تعداد زیادی از بیماران نيازمند پيوند، در نوبت دریافت عضو قرار دارند، كه با گسترش فرهنگ اهدای عضو، جان تعدادی از اين بيماران نجات پیدا خواهد کرد. بنابرگزارش روابط عمومي مركز آموزشي درماني الزهرا (س)، با توجه به استقرار اداره پیوند اعضاي دانشگاه علوم پزشكي اصفهان در اين مركز، مديريت روابط عمومي مركز آموزشي درماني الزهرا (س)، با نصب بيش از 300 پوستر و توزيع 20000 بروشور و  10000 فرم ثبت نام كارت اهداي عضو در مراكز آموزشي درماني، بيمارستان ها و مراكز بهداشتي سطح استان گام بزرگي در جهت تبليغات و فرهنگ سازي اهدای عضو برداشته است.

 

6
5
30
28
13
9
7

 

 

 

شما اینجا هستید: صفحه اصلی اخبار مديريت روابط عمومي مركز آموزشي درماني الزهرا (س)، پيشتاز در فرهنگ سازی اهدای عضو

اصفهان - بزرگراه شهید کشوری - بلوار صفه - مرکز آموزشی درمانی الزهرا(س) کدپستی: 8174675731