برگزاري مزايده عمومي واگذاري واحد سونوگرافي سرپايي به صورت اجاره بهاي ماهيانه در مركز آموزشي درماني الزهرا (س)

55

 

 

به گزارش روابط عمومي مركز آموزشي درماني الزهرا (س)، متن آگهي مزایده به شرح ذيل مي باشد.

 

 

 

 

m67

 

شما اینجا هستید: صفحه اصلی اخبار برگزاري مزايده عمومي واگذاري واحد سونوگرافي سرپايي به صورت اجاره بهاي ماهيانه در مركز آموزشي درماني الزهرا (س)

اصفهان - بزرگراه شهید کشوری - بلوار صفه - مرکز آموزشی درمانی الزهرا(س) کدپستی: 8174675731