با ايثارخانواده بزرگوار شادروان اصغرنادی زاده و رضايت به اهداي اعضاي وي، سه بيمار نيازمند پيوند، فرصتي دوباره براي زندگي يافتند

peyvand

 

 

بنابرگزارش روابط عمومي مركز آموزشي درماني الزهرا (س) و به نقل از خانم دكتر خليفه سلطاني مسئول واحد فراهم آوري اعضاي پيوندي اين مركز، اصغرنادی زاده 21ساله ، كه براثر تصادف وآسیب مغزی در بيمارستان شهيد غرضي بستري و دچار مرگ مغزي شده بود، پس از اخذ رضايت از خانواده انسان دوستش به مركز آموزشي درماني الزهرا (س) منتقل و بعد از انجام مراحل قانوني و تائيد مرگ مغزي ، روز چهارشنبه نوزدهم مهر ماه تحت عمل جراحي برداشت اعضاء قرار گرفت.

بنابراين گزارش، كبد اهدايي نامبرده در مركز آموزشي درماني الزهرا (س) و کليه هاي اهدايي وي نيز در مركز آموزشي درماني نور و حضرت علي اصغر(ع) به  بيماران نيازمند پيوند گرديد.

 
 
شما اینجا هستید: صفحه اصلی اخبار با ايثارخانواده بزرگوار شادروان اصغرنادی زاده و رضايت به اهداي اعضاي وي، سه بيمار نيازمند پيوند، فرصتي دوباره براي زندگي يافتند

اصفهان - بزرگراه شهید کشوری - بلوار صفه - مرکز آموزشی درمانی الزهرا(س) کدپستی: 8174675731