انتصاب دكتر سعيد عباسي به عنوان معاون درمان مركز آموزشي درماني الزهرا (س)

80

 

 

بر اساس ابلاغي از سوي دکتر مجيد رضوانی مدیر عامل،  دكتر سعيد عباسي عضو هيأت علمي گروه بیهوشی دانشكده پزشكي به عنوان معاون درمان مركز آموزشي درماني الزهرا (س) منصوب گرديد.

بنابرگزارش روابط عمومي مركز آموزشي درماني الزهرا(س)، روز چهارشنبه 26 مهرماه، دکتر رضوانی با عنايت به مراتب تعهد، توانمندي علمي و سوابق اجرايي دكتر عباسي، ايشان را به عنوان معاون درمان مركز منصوب نمود. دكتر رضوانی همچنين از خدمات صادقانه و تلاش هاي بي شائبه دكتر كليدري كه چهار سال مسئوليت معاونت درمان اين مركز را بر عهده داشت تقدير و تشكر نمود.

 

80-

 

 

 

80--

شما اینجا هستید: صفحه اصلی اخبار انتصاب دكتر سعيد عباسي به عنوان معاون درمان مركز آموزشي درماني الزهرا (س)

اصفهان - بزرگراه شهید کشوری - بلوار صفه - مرکز آموزشی درمانی الزهرا(س) کدپستی: 8174675731