با ابلاغ رئيس دانشگاه، دکتر مجيد رضوانی در سمت مدير عامل مركز آموزشي درماني الزهرا (س) ابقاء گرديد.

85

 

 

بر اساس ابلاغي از سوي دکتر طاهره چنگيز رئيس دانشگاه،  دكتر مجيد رضوانی عضو هيأت علمي گروه جراحی مغز و اعصاب دانشكده پزشكي در سمت مدير عامل مركز آموزشي درماني الزهرا (س)  ابقاءگرديد.

بنابرگزارش روابط عمومي مركز آموزشي درماني الزهرا(س)، روز دوشنبه هشتم آبان ماه، دکتر چنگيز با عنايت به مراتب تعهد، تخصص و تجربيات ارزشمند دكتر رضوانی و پيشنهاد مشترك معاون درمان دانشگاه و رئيس دانشكده پزشكي، ايشان را در سمت مدير عامل مركز آموزشي درماني الزهرا (س)  ابقاء نمود. رئيس دانشگاه همچنين مسئوليت تشخيص، تعهد و تسجيل مندرج در مواد «30، 38، 44» و بند «ب» ماده 62 آئين نامه مالي و معاملاتي دانشگاه هاي علوم پزشكي را به ايشان تفويض نمود.

 

m85

 

 

 

dr rezvani

شما اینجا هستید: صفحه اصلی اخبار با ابلاغ رئيس دانشگاه، دکتر مجيد رضوانی در سمت مدير عامل مركز آموزشي درماني الزهرا (س) ابقاء گرديد.

اصفهان - بزرگراه شهید کشوری - بلوار صفه - مرکز آموزشی درمانی الزهرا(س) کدپستی: 8174675731