گراميداشت مقام بازنشستگي يكي ديگر ازكاركنان مركز آموزشي درماني الزهرا (س)

86

 

 

بنابرگزارش روابط عمومي مركز آموزشي درماني الزهرا(س)، مراسم گراميداشت مقام بازنشستگي خانم مژگان ميرطالب از پرسنل درمانگاه، روز شنبه سيزدهم آبان ماه با حضور دکتر بهرام پاکزاد عضو هيئت علمي گروه داخلي دانشكده پزشكي، دكتر رسالت پزشك معتمد، مدير روابط عمومي و ارتباطات مردمي، سرپرستار درمانگاه، مسئول واحد روابط عمومي و جمعي از كاركنان درمانگاه برگزار گرديد.

در اين مراسم ضمن آرزوي سلامت و سعادت براي خانم ميرطالب ، با اهداي لوح تقدير و كارت هديه از  همت، تلاش، سختكوشي و  زحمات  بي دريغ ايشان در طول سي سال خدمات صادقانه قدرداني گرديد.

 

DSC_0037
DSC_0033
DSC_0025
DSC_0018