انتخاب مقاله خانم افسانه كرمي از مركز آموزشي درماني الزهرا(س)، به عنوان مقاله برتر در هفدهمين کنگره بین‌المللی انجمن جراحی درون بین منطقه مدیترانه و خاورمیانه

88

 

 

 بنا برگزارش روابط عمومي مركز آموزشي درماني الزهرا(س)، در هفدهمین کنگره بین‌المللی انجمن جراحی درون بین منطقه مدیترانه و خاورمیانه و سیزدهمین کنگره بین المللی جراحی های کم تهاجمی درون بین ایران، كه از روز چهارشنبه سوم آبان ماه، به مدت سه روز در مرکز همایش های علمی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، با حضور جمعي از متخصصین داخلی و خارجی از کشورهای اسپانیا، پرتغال، فرانسه، ایتالیا، سوئیس، نروژ، آلمان، الجزایر، انگلستان، گرجستان، سوریه، ترکیه و اردن در رشته های جراحی های عمومی، جراحی لاپاراسکوپی، جراحی زنان، جراحی اعصاب، اورولوژی، گوش و حلق و بینی، جراحی پلاستیک و رشته های پرستاری و مامایی برگزارگرديد مقاله خانم افسانه كرمي سرپرستار بخش جراحی منتخب مركز آموزشي درماني الزهرا(س)، با موضوع Nutrition in bariatric surgery (تغذيه در جراحي چاقي) به عنوان مقاله برترانتخاب گرديد.

 

 

m88