بازديد جمعي از اعضاي شوراي اسلامی شهر اصفهان به همراه شهردار منطقه 5 از مركز آموزشي درماني الزهرا (س)

زیر مجموعه: اخبار
آخرین به روز رسانی در شنبه, 20 آبان 1396 17:04
منتشر شده در شنبه, 20 آبان 1396 16:58
بازدید: 313

90

 

 

بنا برگزارش روابط عمومي مركز آموزشي درماني الزهرا (س)، صبح روز چهارشنبه هفدهم آبان ماه، دكترعباسعلی جوادی رئيس و پورمحمد شريعتی نيا  نايب رئيس کميسيون بهداشت، سلامت و خدمات شهری، دكتر فريده روشن رئيس و دكترکوروش محمدی نايب رئيس کميسيون فرهنگی، اجتماعی و ورزشی، اصغر برشان نايب رئيس کميسيون حمل و نقل، محيط زيست و فناوری اطلاعات، مهدی مزروعی نايب رئيس کميسيون امور اقتصادی، حقوقی و گردشگری شورای اسلامی شهر اصفهان و مهندس حميدرضا فرهنگ شهردار منطقه5 ضمن بازديد از بخش هاي اورژانس، جراحي منتخب و جراحي اعصاب در جلسه اي با حضور دكتر رضواني مديرعامل، دكتر عباسي معاون درمان و دكتر سهرابي معاون پشتيباني وتوسعه، مشكلات مركز را بررسي نمودند.

در اين جلسه دكتر رضواني و دكتر سهرابي پيرامون فعاليتهاي متنوع مركز و مشكلات بيماران و همراهان آنها مطالبي بيان نموده و خواستار مساعدت شورای اسلامی شهر و شهرداري اصفهان جهت احداث پاويون پزشكان، احداث ساختماني جهت اسكان همراهان بيماراني كه از شهرهاي ديگر به اين مركز مراجعه نموده اند و حل مشكلات ترافيكي شدند. درادامه اعضاي شوراي اسلامی شهر اصفهان وشهردار منطقه 5 پيشنهاداتي جهت حل مشكلات ارائه نمودند.

 

DSC-2
DSc12
DSC1
DSC10
DSC20
DSC7