انتخابات هيأت مديره انجمن خيريه امداد و درمان مركز آموزشي درماني الزهرا (س)

96

 

 

بنابرگزارش روابط عمومي مركز آموزشي درماني الزهرا(س)، سومين دوره انتخابات هيات مديره انجمن خيريه حضرت زهرا (س)، صبح روز يكشنبه پنجم آذرماه با حضور دكتر مجيد رضواني مدير عامل و دكتر كريم سهرابي معاون پشتيباني و توسعه مركز و اعضاي انجمن خيريه امداد و درمان حضرت زهرا (س) در سالن شهيد مطهري برگزار شد.

در ابتداي مراسم، حسين اسدي مدير عامل و جمال ملك نائيني بازرس هيات مديره، گزارش عملكرد وگزارش مالي  فعاليت هاي خيريه در سال گذشته را  ارائه دادند. در ادامه، انتخابات هيات مديره برگزار و 11 نفر از اعضا به عنوان هيات مديره  و 2 نفر به عنوان بازرس انتخاب شدند.

 

34
31

 

 

شما اینجا هستید: صفحه اصلی اخبار انتخابات هيأت مديره انجمن خيريه امداد و درمان مركز آموزشي درماني الزهرا (س)

اصفهان - بزرگراه شهید کشوری - بلوار صفه - مرکز آموزشی درمانی الزهرا(س) کدپستی: 8174675731