بازدید معاون پرستاری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از مركز آموزشي درماني الزهرا (س)

زیر مجموعه: اخبار
آخرین به روز رسانی در چهارشنبه, 08 آذر 1396 12:39
منتشر شده در چهارشنبه, 08 آذر 1396 12:39
بازدید: 337

99

 

 

بنا بر گزارش روابط عمومي مركز آموزشي درماني الزهرا(س)،  عصر روز سه شنبه هفتم آذر ماه، دکتر مريم حضرتی معاون پرستاری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به همراه  دكتر فريبا طالقاني رييس دانشکده پرستاري و مامايي، دكتر يزداني رييس سازمان نظام پرستاري استان اصفهان و جمالي رييس اداره پرستاري معاونت درمان دانشگاه از مركز آموزشي درماني الزهرا(س) بازديدكردند.

در ابتداي اين بازديد، در نشستي با حضور دكتر مجيد رضواني مدير عامل، دكتر كريم سهرابي معاون پشتيباني و توسعه، رحماني منش مدير خدمات پرستاري و مراقبتي، سوپروايزرهاي آموزشي مركز و ميهمانان، كمبود نيروي پرستاري، مستندات روند اجراي مراقبت هاي پرستاري و فرآيندهاي مرتبط با آن و استانداردهاي اعتباربخشي در پرستاري بررسي شد. درادامه از بخش هاي منتخب و اورژانس بازديد شد.