اجراي برنامه غربالگري سرطان سينه در مركز آموزشي درماني الزهرا (س)

زیر مجموعه: اخبار
آخرین به روز رسانی در پنج شنبه, 09 آذر 1396 11:05
منتشر شده در پنج شنبه, 09 آذر 1396 11:05
بازدید: 437

100

 

 

بنابرگزارش روابط عمومي مركز آموزشي درماني الزهرا(س)، با مصوبه كميته آموزش همگاني و ارتقاء سلامت، اجراي برنامه غربالگري سرطان سينه ويژه بانوان شاغل در مركز با حضور مدير خدمات پرستاري و مراقبتي، سوپروايزرهاي آموزشي و مامايي ومسئول درمانگاه آغاز شد.

اين برنامه به همت دفتر آموزش همگاني و ارتقاء سلامت،  مسئول درمانگاه و كارشناسان مامايي روزهاي دوشنبه  و پنج شنبه از ساعت 8  الي13 در درمانگاه زنان اجرا مي شود.

در اين برنامه  غربالگري، اكرم يزداني كارشناس دفتر آموزش همگاني و ارتقاء سلامت، پس از تشكيل پرونده، عوامل خطرساز سرطان سينه و خودآزمايي را به بانوان شاغل آموزش مي دهد. رضاپناه و شفيعي كارشناسان مامايي ضمن معاينه بانوان، موارد مشكوك را جهت سونوگرافي، ماموگرافي و ادامه درمان معرفي مي كنند.

شايان ذكر است غربالگری سرطان، آزمايشات و بررسی هاي است که در فرد سالم(بدون علايم سرطان) جهت پيدا کردن سرطان صورت می گيرد. غربالگری سرطان سينه، يکی از مهمترين استراتژی های سازمان جهانی بهداشت در سراسر دنيا محسوب می شود. هر چه شناخت خانم ها از غربالگری، بيشتر باشد امکان تشخيص زود هنگام بيماری افزايش می يابد، و تشخيص زود هنگام در درمان موفق نقش کليدی دارد.

 

۱۸
16
14