گراميداشت مقام بازنشستگي سه نفر از كاركنان مركز آموزشي درماني الزهرا(س)

115

 

 

به گزارش روابط عمومي مركز آموزشي درماني الزهرا(س)، مراسم گراميداشت مقام بازنشستگي معصومه هلن حسامي سوپروايزر بخش اورژانس، ناهيد سررشته دار سرپرستار بخش جراحي پلاستيك و زهرا ياريان سرپرستار درمانگاه، صبح روز سه شنبه نوزدهم دي ماه در سالن جلسات حوزه رياست مركز برگزار گرديد.

در اين مراسم كه با حضور دكتر رضواني مديرعامل، دكتر عباسي معاون درمان، حجت الاسلام سلطانيان مسئول دفتر نسيم مهر، مديرخدمات آموزشي، مدير خدمات پرستاری ومراقبتی، مدير روابط عمومي و ارتباطات مردمي و جمعي از سوپروايزرها و سرپرستاران مركز برگزار شد، دكتر رضواني با اهداي لوح تقدير و كارت هديه از خدمات ايشان قدرداني كرد.

 

DSC_0001
DSC_0003
DSC_0005
DSC_0007
DSC_0008
DSC_0010
DSC_0036
DSC_0038

 

شما اینجا هستید: صفحه اصلی اخبار گراميداشت مقام بازنشستگي سه نفر از كاركنان مركز آموزشي درماني الزهرا(س)

اصفهان - بزرگراه شهید کشوری - بلوار صفه - مرکز آموزشی درمانی الزهرا(س) کدپستی: 8174675731