برگزاري جلسه آموزشي مديريت بيمارستاني (T.O.T ) در مركز آموزشي درماني الزهرا (س)

116

 

 

بنابرگزارش روابط عمومي مركز آموزشي درماني الزهرا(س)، جلسه آموزشي مديريت بيمارستاني(T.O.T) روز چهارشنبه بيستم دي ماه با حضور چهل نفر از مديران و كارشناسان بيمارستان هاي دانشگاه علوم پزشكي اصفهان، در سالن جلسات مركز برگزار گرديد.

در اين جلسه دكتر فردوسي پور عضو هيات علمي دانشكده مديريت و اطلاع رساني پيرامون نحوه تدوين برنامه استراتژيك و روش هاي برخورد با مسائل بيمارستاني مباحثي علمي ارائه كرد. در ادامه دكتر سهرابي معاون پشتيباني و توسعه مركز ضمن تشكر از فعاليت هاي تيمي مركز، گزارشي از اهم فعاليت هاي انجام شده در سال 96 را بيان كرد.

 

DSC_0008
DSC_0004
DSC_0003
DSC_0002