برگزاري استعلام عمومي خريد خدمات واگذاري ثبت و تنظيم نسخ كلينيكي در مركز آموزشي درماني الزهرا (س)

121

 

 

به گزارش روابط عمومي مركز آموزشي درماني الزهرا (س)، متن آگهي استعلام به شرح ذيل مي باشد.

 

 

 

 

 

m121

شما اینجا هستید: صفحه اصلی اخبار برگزاري استعلام عمومي خريد خدمات واگذاري ثبت و تنظيم نسخ كلينيكي در مركز آموزشي درماني الزهرا (س)

اصفهان - بزرگراه شهید کشوری - بلوار صفه - مرکز آموزشی درمانی الزهرا(س) کدپستی: 8174675731