اهدای عضو فرد مرگ مغزی به يك بيمار زندگي دوباره بخشيد

peyvand

 

 

به گزارش روابط عمومي مركز آموزشي درماني الزهرا (س) و به نقل از خانم دكتر خليفه سلطاني مسئول واحد فراهم آوري اعضاي پيوندي اين مركز، انيس اخش 42 ساله، ساکن ياسوج كه بر اثر تصادف و خونریزی مغزی  در بيمارستان شهداي لنجان زرين شهر بستري و دچار مرگ مغزي شده بود، پس از اخذ رضايت از خانواده انسان دوستش به مركز آموزشي درماني الزهرا (س) منتقل شد و بعد از انجام مراحل قانوني و تائيد مرگ مغزي و آماده سازی در بخش مراقبت هاي ويژه(ICU  )، روز چهارشنبه چهارم بهمن ماه تحت عمل جراحي برداشت اعضاء قرار گرفت.

بنابراين گزارش، كبد اهدايي نامبرده جهت پيوند به يك بيمار در ليست انتظار، به بيمارستان نمازي شيراز انتقال يافت.