بازديد هيأت وزارت بهداشت بلژيك به همراه رييس دانشگاه از مركز آموزشي درماني الزهرا(س)

129

 

بنابرگزارش روابط عمومي مركزآموزشي درماني الزهرا (س)، روز پنجشنبه دوازدهم بهمن ماه، هيأت سه نفره از وزارت بهداشت بلژيك به همراه رييس دانشگاه و دو نفر از کارشناسان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، با حضور در مرکز آموزشی درمانی الزهرا(س)‌ از اين مركز بازدید نمودند.

این هيأت شامل كارينه مويكنز، دبيركل وزارت رفاه خانواده و سلامت عمومي بلژيك، دكتر كارين بونن، هماهنگ كننده مراقبت وزارت بهداشت منطقه فلاندر بلژيك و فابيان دامينگوئز، هماهنگ كننده روابط بين الملل، پس از بازديد از بخش هاي اورژانس، مراقبت هاي ويژه، منتخب و جراحي اعصاب، در جلسه اي با حضور دكتر چنگيز رييس دانشگاه و دكتر سهرابي معاون پشتيباني و توسعه مركز، نحوه عملكرد مراكز آموزشي درماني دو كشور را بررسي كردند.

 

24
30
36
38
42
45
50

 

شما اینجا هستید: صفحه اصلی اخبار بازديد هيأت وزارت بهداشت بلژيك به همراه رييس دانشگاه از مركز آموزشي درماني الزهرا(س)

اصفهان - بزرگراه شهید کشوری - بلوار صفه - مرکز آموزشی درمانی الزهرا(س) کدپستی: 8174675731