تشريح فعاليت هاي كارگروه توسعه علوم پرستاري در مركز آموزشي درماني الزهرا (س)

138

 

 

به گزارش روابط عمومي مركزآموزشي درماني الزهرا (س)، در جلسه رابطين آموزشي و  پرستاران باليني مركز، دكتر خراساني عضو هيئت علمي دانشكده پرستاري و مامايي و عضو كارگروه توسعه علوم پرستاري (NSD) به تشريح فعاليتهاي كارگروه توسعه علوم پرستاري پرداخت.

وي گفت اين كارگروه آمادگي دارد براي مشكلاتي كه پرستاران در بالين مشاهده مي كنند، نشست هم انديشي برگزار نمايد و راهكارهاي مناسب در رفع چالشهاي حرفه اي پرستاري انديشيده شود. دكتر خراساني افزود پرستاران مي توانند با مراجعه به  سايت دانشكده پرستاري و مامايي و درج نظرات خود در محورهاي فعاليت كارگروه، در ارتقاي حرفه اي رشته خود سهيم باشند. زمينه هاي فعاليت كارگروه عبارتند از: اجرایی نمودن فرآیند پرستاری در کشور، تهیه و تدوین درسنامه های بومی رشته پرستاری، تهیه و تدوین لاگ بوک (Log Book)، تهیه و تدوین راهنمای آموزش بالینی(Clinical Study Guide) ، فرآیند مقیم نمودن دانشجویان سال آخر در بیمارستان ها، اجرای آزمون عملی پایان دوره کارشناسی پرستاری، توانمندسازی اساتید پرستاری، توانمندسازی کادر خدمات پرستاری، سازماندهی پایان نامه های کارشناسی ارشد و دکترای پرستاری، نقد، تحلیل و بازنگری کوریکولوم های آموزشی رشته ها دانشگاهی حرفه پرستاری، پیشنهاد واضح و عملیاتی در راستای توسعه دانش و خدمات پرستاری، پیشنهاد واضح و عملیاتی در راستای توسعه مدیریت و رهبری اثربخش و کارآمد در پرستاری، تدوین نقشه راه توسعه نقش تخصصی پرستاران ایران، تحلیل دوره های آموزشی رشته های غیر دانشگاهی مرتبط با حرفه پرستاری مانند  بهیاری و . . .

 

DSC_0021
DSC_0012
DSC_0011

 

شما اینجا هستید: صفحه اصلی اخبار تشريح فعاليت هاي كارگروه توسعه علوم پرستاري در مركز آموزشي درماني الزهرا (س)

اصفهان - بزرگراه شهید کشوری - بلوار صفه - مرکز آموزشی درمانی الزهرا(س) کدپستی: 8174675731