مرکز آموزشی درمانی الزهراء(س)

برگزاري اولين دوره كارورزي دانشجويان در عرصه در مركز آموزشي درماني الزهرا (س)

139

 

 

بنا برگزارش روابط عمومي مركز آموزشي درماني الزهرا (س)، پيرو ابلاغ آيين نامه اجرايي كارورزي دانشجويان كارشناسي پرستاري در مراكز آموزشي درماني و تفاهم نامه  انجام شده بين دانشكده پرستاري، مامايي و مركز آموزشي درماني الزهرا(س)، با هماهنگي مدير محترم خدمات پرستاري و واحد آموزش، كلاس هاي توجيهي اولين دوره كارورزي دانشجويان در عرصه در روزهاي شنبه و يكشنبه 14 و 15  بهمن ماه با حضور دكتر طالقاني رئيس دانشكده پرستاري و مامايي، معاون آموزشي دانشكده و مسئولين گروه سلامت بزرگسال و ويژه در تالار شهيد مطهري اين مركز برگزار گرديد.

در اين دوره، دانشجويان طرح مقيمي قبل از شروع دوره كارورزي، با قوانين و مقررات مركز، مباني كنترل عفونت، اصول ثبت و مستندسازي، تفكيك پسماند، اصول آموزش به بيمار و شرايط تهديد كننده ايمني بيمار و هموويژولانس آشنا شدند.

 

DSC_0006
DSC_0001