برگزاري مزايده اجاره محل واحدهاي ليزر درماني، غربالگري سرطان هاي گوارشي و EOS(تصويربرداري دو و سه بعدي) در مركز آموزشي درماني الزهرا (س)

141

 

 

به گزارش روابط عمومي مركز آموزشي درماني الزهرا (س)، متن آگهي مزايده به شرح ذيل مي باشد.

 

 

 

 

 

m141

شما اینجا هستید: صفحه اصلی اخبار برگزاري مزايده اجاره محل واحدهاي ليزر درماني، غربالگري سرطان هاي گوارشي و EOS(تصويربرداري دو و سه بعدي) در مركز آموزشي درماني الزهرا (س)

اصفهان - بزرگراه شهید کشوری - بلوار صفه - مرکز آموزشی درمانی الزهرا(س) کدپستی: 8174675731