برگزاری كنفرانس علمي مروري بر خطاهاي پزشكي در مركز آموزشي درماني الزهرا(س)

144

 

 

به گزارش روابط عمومي مركز آموزشي درماني الزهرا(س) و به نقل از خانم تن ساز سوپروايزر آموزشي مركز، در راستاي اجرايي نمودن استانداردهاي اعتباربخشي در محور مديريت خطا و خطر و به منظور آموزش و  استفاده از تجربه هاي واقعي در زمينه خطاهاي پزشكي، كنفرانس يك روزه مروري بر خطاهاي پزشكي با حضور بيش از 250 نفر از كاركنان گروه هاي پرستاري، بيهوشي و اتاق عمل روز پنجشنبه نوزدهم بهمن ماه از ساعت 8 الي 13  در تالار محسن ابن علي(ع) اين مركز برگزارگرديد.

در اين كنفرانس دكتر عباسي، دكتر هاشمي، دكتر افريجه، احمد زارعي كارشناس هماهنگ كننده ايمني بيمار و خانم دكتر موسوي در خصوص خطاهاي پزشكي و موارد قانوني و راههاي كنترل اين خطاها سخنراني كردند.

 

DSC_0002
DSC_0001

 

شما اینجا هستید: صفحه اصلی اخبار برگزاری كنفرانس علمي مروري بر خطاهاي پزشكي در مركز آموزشي درماني الزهرا(س)

اصفهان - بزرگراه شهید کشوری - بلوار صفه - مرکز آموزشی درمانی الزهرا(س) کدپستی: 8174675731