برگزاري استعلام عمومي فروش تجهيزات موتور آسانسور اسقاطي، مستعمل و خارج از رده در مركز آموزشي درماني الزهرا (س)

153

 

 

بنابرگزارش روابط عمومي مركز آموزشي درماني الزهرا (س)، متن آگهي استعلام به شرح ذيل مي باشد.

 

 

 

 

 

m153

شما اینجا هستید: صفحه اصلی اخبار برگزاري استعلام عمومي فروش تجهيزات موتور آسانسور اسقاطي، مستعمل و خارج از رده در مركز آموزشي درماني الزهرا (س)

اصفهان - بزرگراه شهید کشوری - بلوار صفه - مرکز آموزشی درمانی الزهرا(س) کدپستی: 8174675731