برگزاري مناقصه عمومي چاپ اوراق بيمارستاني در مركز آموزشي درماني الزهرا (س)

154

 

 

به گزارش روابط عمومي مركز آموزشي درماني الزهرا (س)، متن آگهي مناقصه به شرح ذيل مي باشد.

 

 

 

 

 

m154

شما اینجا هستید: صفحه اصلی اخبار برگزاري مناقصه عمومي چاپ اوراق بيمارستاني در مركز آموزشي درماني الزهرا (س)

اصفهان - بزرگراه شهید کشوری - بلوار صفه - مرکز آموزشی درمانی الزهرا(س) کدپستی: 8174675731