برگزاري مناقصه عمومي دو مرحله اي خريد ست پلاسمافرز و محلول سديم سيترات در مركز آموزشي درماني الزهرا (س)

155

 

 

به گزارش روابط عمومي مركز آموزشي درماني الزهرا (س)، متن آگهي مناقصه به شرح ذيل مي باشد.

 

 

 

 

 

m155

شما اینجا هستید: صفحه اصلی اخبار برگزاري مناقصه عمومي دو مرحله اي خريد ست پلاسمافرز و محلول سديم سيترات در مركز آموزشي درماني الزهرا (س)

اصفهان - بزرگراه شهید کشوری - بلوار صفه - مرکز آموزشی درمانی الزهرا(س) کدپستی: 8174675731