بازديد كارشناسان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي از مركز آموزشي درماني الزهرا (س)

158

 

 

به گزارش روابط عمومي مركز آموزشي درماني الزهرا (س)، صبح روز دوشنبه ١٤ اسفند ماه، دکتر ابراهيم خاکی، دکتر فرزاد غفوريان، دکتر ليدا شجاعی و لادن کتابی كارشناسان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي به همراه دكتر نصر، دکتر صالحي، دكترجنگجو و دكتر گلزاري از معاونت درمان دانشگاه ضمن بازديد از بخش اورژانس مرکز آموزشی درمانی الزهرا(س)، در جلسه اي  با حضور دكتر رضواني مديرعامل و رحماني منش مدير خدمات پرستاري و مراقبتي روند ارائه خدمات درماني و ابعاد مختلف اجرای برنامه طرح تحول نظام سلامت را بررسی نمودند.

 

DSC_0002
DSC_0003
DSC_0004
DSC_0009

 

 

شما اینجا هستید: صفحه اصلی اخبار بازديد كارشناسان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي از مركز آموزشي درماني الزهرا (س)

اصفهان - بزرگراه شهید کشوری - بلوار صفه - مرکز آموزشی درمانی الزهرا(س) کدپستی: 8174675731