مرکز آموزشی درمانی الزهراء(س)

برگزاري سمينار راهکارهای عملی پيشگيري از عفونت هاي بيمارستاني در مرکز آموزشي درماني الزهرا(س)

5

 

 

به گزارش روابط عمومی مرکز آموزشی درمانی الزهرا (س)، با توجه به اهميت مبحث كنترل عفونت هاي بيمارستاني، به همت مرکز تحقیقات بيماري هاي عفونی و گرمسيري و با هدف ارتقاي سطح آگاهي كاركنان درماني، سمينار يك روزه «راهکارهای عملی پيشگيري از عفونت هاي بيمارستاني» با حضور بيش از 200 نفر از سوپروایزرهای کنترل عفونت ، کارشناسان هماهنگ کننده ایمنی و مسولین فنی داروخانه هاي کلیه مراکز درمانی استان در تالار محسن ابن علي(ع) مركز برگزار گرديد.

در اين سمينار پرفسور پیتت، مدیر برنامه جهانی مراقبت پاک و مراقبت ایمن سازمان بهداشت جهانی در مورد تازه هاي علم بهداشت دست و ايمني بيمار سخنراني كرد.

 

photo۵
photo۱۵