مرکز آموزشی درمانی الزهراء(س)

برگزاري مراسم تكريم و معارفه مدیر منابع مالی و حسابداری مركز آموزشي درماني الزهرا (س)

48

 

 

به گزارش روابط عمومي مركز آموزشي درماني الزهرا(س)، مراسم تکریم و معارفه مدیر منابع مالی و حسابداری مركز، روز دوشنبه بيست ويكم خرداد ماه، با حضور رضایت مدیر امور مالی و نادری معاون مدیریت امور مالی دانشگاه، ، دكتر رضواني مديرعامل، دكتر سهرابي معاون پشتيباني و توسعه، دكتر عباسي معاون درمان، حجت الاسلام و المسلمین سلطانیان مسئول دفتر نسیم مهر و مدیران، رؤساي ادارات، مسئولين واحدها و كاركنان مدیريت منابع مالی و حسابداری مركز برگزارگرديد.

در اين مراسم علي اصغر خالوئي به عنوان مدیر منابع مالی و حسابداری مركز معرفی وبا اهداي لوح تقدير و هدايا از خدمات صادقانه مصطفي مانيان در مدت تصدی این مسئولیت تقدير شد.

 

 

DSC_0048
DSC_0046
DSC_0041
DSC_0027
DSC_0051
DSC_0053
DSC_0057
DSC_0062